15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://mugazabaldu.eu 300

Testigantzak / Témoignages / Testimonios

Mugen memoria sustatu , jaso eta digeritu nahi dugu, erlazioak josiz eta belaunaldien arteko esperientziak garatuz.

BazenBehin Hezizerb elkartearen Memoriaren Berreskurapen kolektiborako programa bat da.

2000. urtean jaio zen Irun-Bidasoan MugaZabaldu garapen komunitariorako promagatik abiatuta. Orduz geroztik belaunaldien arteko ekintzak garatzen dira haur eta gazteekin Irunen, Donostian eta lurraldeko beste hainbat lekuetan. Ehundaka testigantza jasotzen dira urtero. 2007az geroztik Gurs Eremuaren inguruko gazteei zuzendutako unitate didaktikoa egiten da.

Orbel Haizea Irungo Udaletxearen programa da, 2012an jaioa HeziZerb elkarteak kudeatzen duen BazenBehin esperientzian oinarrituta. Gurs eremuaren memoriaren inguruan lan egiten da Lehen Hezkuntzan eta Batxilergoan. Urtero 400 ikaslek parte hartzen dute.

Muga oroimenak MugaZabaldu proiektuaren ekimena da, herritarrei eskainiko die mugen inguruan dauden testigantza idatziak eta filmatuak.


Nous voulons promouvoir, recueillir et digérer  la mémoire des frontières, en tissant des relations et en développant des expériences trans-générationnelles.

BazenBehin est un programme de HeziZerb elkartea de Récuperation collective de la mñemoire qui nait à Irun-Bidassoa en 2000 à partir du projet communautaire MugaZabaldu. Depuis, des actions de mémoires avec des enfants et des adolescents sont organisées à Irun, Donostia et d´autres lieux du territoire. Chaque année, sont recueillis des centaines de témoignages. À partir de 2007 se creé un projet pédagogique autor du Camp de Gurs.

Orbel Haizea est un programme de la Mairie de Irun qui nait en 2012 à partir de l´expérience BazenBehin et qui gère HeziZerb elkartea. La mémoire est travaillée en Primaire, et au BAC autour du Camp de Gurs. Chaque année participent 400 scolaires.

Muga oroimenak est una activité du projet MugaZabaldu qui va mettre à disposition de la citoyenneté des témoignages sonores et écrits en relation aux frontières.


Queremos promover, recoger y digerir la memoria de las fronteras, tejiendo relaciones y desarrollando experiencias trans-generacionales.

BazenBehin es un programa de HeziZerb elkartea de Recuperación colectiva de la Memoria que nace en Irun-Bidasoa en 2000 a partir del proyecto de desarrollo comunitario MugaZabaldu. Se desarrollan desde entonces en Irun, Donostia y otros lugares del territorio acciones transgeneracionales con niños, niñas y adolescentes. Se recogen centenares de testimonios cada año. Desde 2007, se realiza una unidad didáctica para jóvenes sobre el Campo de Gurs.

Orbel Haizea es un programa del Ayuntamiento de Irun que nace en 2012 a partir de la experiencia BazenBehin y que gestiona HeziZerb elkartea. Se trabaja la memoria en Primaria y en Bachillerato alrededor del Campo de Gurs. Participan cada año 400 escolares.

Muga oroimenak es una iniciativa del proyecto MugaZabaldu que irá poniendo a disposición de la ciudadanía testimonios grabados y escritos en relación a las fronteras.

Beste erreferentziak  / Autres références / Otras referencias

Gogora
ALIFS (association pour le lien social…)
Mémoire Aquitaine
Mémoire Bordeaux
Bakeola
Euskal Memoria
Fondo documental Memoria histórica Navarra
Asociación de fusilados

Top